I

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av varor från Plagg & Design i Mölndal AB (nedan kall P&D), organisationsnummer: 556877-1280,  om inte annat överenskommits skriftligt mellan respektive kund och P&D:

Beställning

Beställningar av varor sker via www.plaggdesign.se, telefon 031-814511 eller e-post info@plaggdesign.se. Beställning kan bara göras av företag eller organisationer med organisationsnummer. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende. Vid köp från privat personer, var vänlig kontakta oss på telefon 031-814511 eller e-post info@plaggdesign.se.

Betalsätt

För företag finns möjligheten att välja faktura eller förskottsbetalning. Var noga med att ange rätt e-post-adress som fakturan ska skickas till. Fakturaadress samt leveransadress krävs. Betalningsvillkor är 10 dagar från fakturadatum eller förskottsbetalning om inte annat överenskommits. Betalning sker till vårt bankgiro nummer: 824-2349. För privatpersoner gäller förskottsbetalning. 

Priser

Alla priser på hemsidan är i valuta SEK. Priserna visas i både ink moms och ex moms och vi förbehåller oss rätten till prisändringar. Fraktavgift tillkommer på alla order, utefter vikt. P&D tillämpar avrundning till jämn enkrona i samband med fakturering. Reapriser gäller så långt lagret räcker. Har du erbjudits en kampanjkod anges tydligt hur länge erbjudandet är giltigt.

Leveransvillkor -varor ur webshop

Leverans sker normalt inom 10 dagar från oss efter orderläggning för, förutsatt att alla varor finns på lager. Special tillverkade plagg kan ha en längre leverans tid. Ange om du vill ha delleverans. Frakt tillkommer vid alla leveranser.

Leveransvillkor -varor från beställning via telefon eller e-post

Leverans sker normalt inom 21 dagar från oss efter orderläggning. Ange om du vill ha delleverans. Frakt tillkommer vid alla leveranser.

Det tillkommer då en extra utkörnings avgift om paketet inte kan delas ut. Denna avgift kommer att debiteras i efterhand.

Returrätt – bytesrätt

På plagg vi tillverkar åt kund i vår egen ateljé efter dina speciella önskemål angående färg, mått och modell så gäller det ingen returrätt. 

Speciell beställda plagg från andra leverantörer som inte sitter i vårt bas-sortiment gäller det ingen returrätt. 

Förädlade plagg dvs anpassade, broderade eller tryckta plagg gäller det ingen returrätt.

Standardplagg som egen P&G vita byxor har rätt att byta storleken inom 7 dagar efter att du mottagit varorna. Du ska ange per mail att du vill byta innan du skickar varor. Varorna ska vara i ursprungligt skick och i originalförpackning. Varorna får m a o inte ha använts eller ha fått några fläckar. Du betalar returfrakten och står för eventuella fraktskador. Reaplagg gäller ingen returrätt eller bytesrätt.

Fraktpriser:

Efter vikt, mått och destination. Minsta fraktavgift sek 200 ex moms.

Kontaktuppgifter:

Om du vill kontakta oss så hittar du samtliga uppgifter längst ner på varje sida. Du hittar också information om P&D under fliken Om oss.

Personuppgiftsbehandling:

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer P&D att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgifts lagstiftning.

Personuppgifts behandling

Plagg & Design i Mölndal AB org. nr. 556877-1280, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://plaggdesign.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att P&D ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål:

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 • För att hantera eventuella returer.
 • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka P&D’s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att P&D ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att P&D ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på P&D’s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på P&D’s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som P&D anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som P&D är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta P&D via info@plaggdesign.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Test AB:s berättigade intressen.
 • Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.